Klasy mundurowe o profilu: militarno-sportowym i policyjno-prawnym

By | 11 września 2018

WOJEWÓDZKIE ZAWODY SPORTOWO-OBRONNE KLAS MUNDUROWYCH KIELCE 2018

Najlepszy strzelec!

      Z okazji 100-lecia odzyskania przez  Polskę niepodległości w dniu 05 września b.r. odbyły się wojewódzkie zawody sportowo-obronne klas mundurowych organizowane m.in. przez Kuratorium Oświaty w Kielcach i Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach. To jedno z działań wspomagających kształtowanie wśród młodzieży postaw patriotycznych, popularyzowanie służby wojskowej oraz wyrabianie umiejętności i cech niezbędnych do współpracy w zespole. W zawodach brały drużyny ze szkół o profilu mundurowym z całego województwa, a powiat jędrzejowski był reprezentowany przez uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu. Biorąc po raz pierwszy udział w tych zawodach, dziewięcioosobowa drużyna w składzie: Kamil Pustuł, Olaf Nestorowicz, Miłosz Bartkiewicz, Mateusz Szaniecki, Radosław Sęk, Klaudia Wiewiura, Wiktoria Szarek, Damian Dudziak, Dawid Wyrozumski zdobyła V miejsce.   Uczniowie musieli zmierzyć się z takim zadaniami jak: marszobieg terenowy z przeszkodami na dystansie 3 km oraz rozkładanie i składanie karabinku  na czas. Podczas pierwszego zadania uczestnicy wykonywali m.in. ewakuację rannych z pola walki oraz rzut granatem. Wszystkie konkurencje wymagały podejmowania szybkich, a co najważniejsze słusznych decyzji, aby pokonać przeciwników. Ważnym elementem zawodów było strzelanie do celu, do którego przystąpiło 81 uczniów klas mundurowych z całego województwa.    Jak się wkrótce okazało uczeń klasy    IIIa o profilu militarno-sportowym  LO w Wodzisławiu – Miłosz Bartkiewicz, został najlepszym strzelcem zawodów, zdobywając 88 pkt w strzelaniu z kbks na odległość 50m. Był bezkonkurencyjny!    Cały zespół wykazał się dużym zaangażowaniem oraz umiejętnościami zdobytymi na szkoleniach i treningach organizowanych w Centrum Szkolenia Sił Pokojowych w Kielcach, a także we współpracy z policją i strażą pożarną oraz na zajęciach szkolnych w ramach innowacji pedagogicznej klasy militarno-sportowe i policyjno-prawne.