Przetarg

By | 16 lipca 2012

Dostawa energii cieplnej dla potrzeb ZSP Wodzisław na bazie dzierżawionej przez Wykonawcę kotłowni wraz z urządzeniami

Do dnia 27.08.2013r. do godziny 11.00 wpłynęła 1 oferta, która spełniała wymogi formalne. Otwarcie oferty nastąpiło w dniu 27.08.2013r. o godz. 12.00. Wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma to: EKOL-KOT Gdańsk ul. Łąkowa 37/39 (Zygmunt Nowak). Przyjęta oferta cenowa 81,375zł netto/GJ, wartość netto zamówienia 1505437,50zł.