Biblioteka

Centrum Informacji Multimedialnej (CIM) pełni funkcję świetlicy szkolnej. Pracownia wyposażona jest w komputery z dostępem do Internetu. W CIM odbywają się liczne lekcje przedmiotowe z wykorzystaniem komputerów, projektora multimedialnego i mediów. Uczniowie mają możliwość drukowania, skanowania, kserowania, oraz dostęp do filmów i szkolnych zdjęć.

Projekt015

Księgozbiór biblioteki szkolnej wzbogacił się w ostatnim czasie o materiały przekazane z Instytutu Pamięci Narodowej „Teki Edukacyjne” dostępne zarówno dla uczniów i nauczycieli. Ponadto do biblioteki szkolnej zostały przekazane „Biuletyny” Instytutu Pamięci Narodowejmiesięczniki popularnonaukowe poświęcone dziejom Polski lat 1939–1989. Do miesięczników dołączone są filmy na płytach DVD. Jednocześnie IPN stale przekazuje do biblioteki szkolnej  miesięcznik „pamięć. pl”.

DSCF3621  DSCF3609

Przy bibliotece działa Koło Przyjaciół Książki. Uczniowie podzieleni na sekcje (udostępniania, konserwatorską, kulturalną) pogłębiają swoją wiedzę i rozwijają swoje zainteresowania związane z książką i czytelnictwem.

DSCF3625  DSCF3603

Organizowane są liczne akcje, spotkania i konkursy:

·   Spotkanie autorskie z poetką Elżbietą Bednarczyk (z inicjatywy Biblioteki Publicznej Gminy Wodzisław)

·   Akcja „Zbiórki książek dla Polonii na Ukrainie i Białorusi”. W akcję zaangażowali się zarówno uczniowie jaki nauczyciele, przekazując 114 książek.

·   Konkurs fotograficzny „Miejsca pamięci narodowej w najbliższej okolicy – odkrywane na nowo przez młodzież”. Celem konkursu było zainteresowanie uczestników historią małych ojczyzn; popularyzowanie wśród uczniów wiedzy historycznej i szacunku do miejsc pamięci narodowej; ukazanie piękna miejsc o historycznym znaczeniu – szczególnie bliskich uczestnikom konkursu; kształtowanie postaw patriotycznych. Każdy z uczestników miał za zadanie wykonać 4 fotografie miejsc upamiętniających wydarzenia znaczące dla historycznego dziedzictwa swojej lokalne społeczności (pomniki, krzyże przydrożne, kapliczki, kopce, cmentarze wojenne) oraz przygotować krótki opis sfotografowanego miejsca. W Centrum Informacji Multimedialnej została zorganizowana wystawa fotografii uczestników konkursu. Podczas uroczystego finału konkursu który odbył się w CIM, każdy z uczestników na tle wystawy fotografii przedstawił pokrótce historię sfotografowanych przez siebie miejsc.

 I miejsce Magdalena Purska,  II miejsce Agata Trzeciak,  III miejsce Olga Golda, Angelika Jankowiak,  IV miejsce Kamila Raczyńska, Aleksandra Zabojszcza.

 DSCF3319