Ochroniarz – szkoła dla dorosłych

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu prowadzi nabór do Policealnej Szkoły dla Dorosłych oferując bezpłatną naukę w atrakcyjnym zawodzie: technik/pracownik ochrony fizycznej osób i mieniaCykl kształcenia:  2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się systemem zaocznym (dwa razy w miesiącu, soboty i niedziele).  Nabór do szkoły prowadzony jest na semestr jesienny (do 15 września).

IMG 01

Słuchacze po ukończeniu nauki uzyskują:

  • świadectwo ukończenia szkoły policealnej (pracownik ochrony fizycznej osób i mienia);
  • dyplom zawodowy: technik ochrony fizycznej osób i mienia (po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie);
  • kurs stewarda: członka służb informacyjnych i porządkowych na imprezach masowych.

Charakterystyka: Podstawowym celem kształcenia w w/w zawodzie jest przygotowanie absolwentów do realizacji zadań z zakresu ochrony osób i mienia. Są to działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej. Ochroniarz zapobiega przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziała powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz nie dopuszcza do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.

Więcej informacji w sekretariacie szkoły tel. 41/ 38-06-018.