Program Comenius

   llp_logo        frse_logo

   pgrazyna

Nauczycielka z Zespołu Szkół Ponadginazjalnych w Wodzisławiu Grażyna Różak znalazła się pośród grupy siedmiu osób z całej Poski, które uczestniczyły w wakacyjnym, doskonalącym kursie języka rosyjskiego. Odbywał się on na Łotwie w Daugavpils (drugim co do wielkości mieście po Rydze). Był całkowicie finansowany z funduszy europejskich w ramach Programu Comenius – „Uczenie się przez całe życie” – działanie: „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”. Organizatorem szkolenia była szkoła językowa Training Center LatinSoft Learn Russian in the EU specjalizująca się w nauczaniu języka rosyjskiego cudzoziemców z Europy i nie tylko. Uczestnikami kursów prowadzonych przez szkołę oprócz kadry pedagogicznej krajów UE są przedstawiciele środowisk biznesowych jak również żołnierze armii amerykańskiej.

Organizatorzy szkolenia wykazali się wysokim profesjonalizmem nie tylko pod względem merytorycznym ale także organizacyjnym. Nawiązali kontakt z jego uczestnikami jeszcze przed wyjazdem na Łotwę. Postarali się o poznanie oczekiwań osób wyjezdżdzajacych na kurs. Jego tematyka i forma zapewniła uczestnikom wszechstronny rozwój (bogaty program metodyczny pozwalający poznać najnowsze tendencje w dydaktyce języka rosyjskiego, wycieczki fakultatywne). Praktycznie bez przerwy osoby biorące udział w szkoleniu zobligowane były do posługiwania się językiem rosyjskim. Zajęcia prowadzono na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Wykładowcy byli profesjonalistami, którzy nie tylko kochają to co robią, lecz potrafią również zarazić entuzjazmem innych.
W programie kursu były wizyty w szkołach w miastach Ignalina (Litwa) i Kraslawa (Łotwa).
W obu placówkach język rosyjski jest nauczany jako język obcy. Nauczycielka naszej szkoły mogła poznać pracę pedagogów z innego kraju, porównać ją ze swoją. Ważne, podczas pobytu w Kraslawie, było spotkanie z nauczycielami z Bułgarii, Portugalii,Turcji, Słowenii
i Litwy, którzy gościli z wizytą w ramach programu Comenius. Była to okazja do bezpośrednich rozmów, wymiany spostrzeżeń na temat realizowanych projektów, jak również poznania tradycji i portaw narodowych tych państw.

Każdy uczestnik kursu otrzymał pakiet materiałów do praktycznego wykorzystania w pracy (gotowe scenariusze, linki Internetowe, prezentacje, karty pracy).

Bardzo bogaty program kulturalny dał możliwość poszerzenia wiedzy na temat życia współczesnej Łotwy. Pobyt w Agłonie – centrum katolicyzmu, nowo otwartym Centrum Sztuki im. Marka Rothko – światowej sławy malarza, w Domu Rosyjskim – promującym kulturę rosyjską wywarł na wszystkich uczestnikach szkolenia ogromne wrażenie i dostarczył niezapomnianych przeżyć.

201307122105

201307122108

Daugavpils, to miasto wielojęzyczne i wielokulturowe, gdzie sąsiadują ze sobą świątynie różynch wyznań, takich jak: katolicyzm, prawosławie (w tym staroobrzędowcy), protestantyzm, judaizm.

Dzięki wycieczkom fakultatywnym możliwe było zwiedzenie zamku w Trokach (Litwa) i dwóch europejskich stolic Rygi i Wilna.

Po zakończeniu kursu odbyło się spotkanie z jego koordynatorami oraz prezesem LatInSoft, na którym wręczono uczestnikom szkolenia certyfikaty jego ukończenia, jak również podsumowano całe przedsięwzięcie