Nasza szkoła

Liceum Ogólnokształcące w Wodzisławiu kształci uczniów, którzy w 90% wywodzą się ze środowiska wiejskiego. Szkoła nasza jest otwarta na potrzeby środowiska, w którym funkcjonuje. ZSP w Wodzisławiu ma jedną z najlepszych baz lokalowych w województwie. Ilość uczącej się u nas młodzieży odpowiada typowej szkole rodzinnej.

Militarni 001

Odpowiednie warunki materialno-lokalowe szkoły i wysoko wykwalifikowana kadra ułatwiają rozwój intelektualny, społeczny, moralny i estetyczny młodzieży.

Celem wychowania jest doprowadzenie do pełnego rozwoju osobowego do bycia człowiekiem uczciwym, umiejącym żyć z innymi i dla innych.