Historia szkoły

 • 4 marca 1945 – powołanie do życia szkoły średniej.”Państwowe Gimnazjum i Liceum w Jędrzejowie – Oddziały Równoległe w Wodzisławiu-Brzeziu.
 • 5 marca 1945 – początek pierwszego roku szkolnego.
 • 19 września 1946 – połączenie gimnazjum i liceum w jedną szkołę z czteroletnim okresem nauczania
 • czerwiec 1947 – „mała matura” – uzyskuje ją 22 uczniów.
 • 1 września 1948 – usamodzielnienie się szkoły „Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego w Wodzisławiu – Brzeziu”
 • 14 czerwca 1950 – pierwsza w dziejach szkoły matura.
 • 22 maja 1955 – I Zjazd Absolwentów.
 • 6 czerwca 1970 – II Zjazd Absolwentów.
 • sierpień 1970 – początek przeprowadzki z Brzezia na ul. Szkolną w Wodzisławiu.
 • 15 listopada 1971 – młodzież wprowadza się do nowego budynku internatu.
 • 23 maja 1982 – uroczyste nadanie szkole imienia poetki Marii Konopnickiej. Komitet Rodzicielski funduje szkole sztandar.
 • 1 czerwca 1985 – III Zjazd Absolwentów.
 • 1 września 1993 – powołanie do życia Liceum Ekonomicznego.
 • 3 września 1994 – otwarcie nowego pawilonu szkolnego.
 • 24-25 czerwca 1995 – uroczyste obchody 50-lecia istnienia szkoły.
 • 30 października 1996 – otwarcie hali sportowej.
 • 1 września 1999 – powołanie do życia Technikum Ekonomicznego.
 • 1 września 2004 – powołanie do życia klasy militarno-sportowej.
 • 17-19 czerwca 2005 – uroczyste obchody 60-lecia istnienia szkoły.
 • 1 września 2008 – powołanie do życia klasy policyjno-prawnej.
 • 1 września 2014 – powołanie do życia Szkoły Policealnej dla Dorosłych kształcenie w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia.
 • 20 czerwca 2015 – uroczyste obchody 70-lecia istnienia szkoły – VII Zjazd Absolwentów.