Stowarzyszenie Karolina

STOWARZYSZENIE „Karolina” – INFORMACJE

KRS0000978624
REGON522374920
Adres siedziby: ul. Szkolna 3, 28-330 Wodzisław
FORMA PRAWNA: STOWARZYSZENIE
Data rejestracji: 23 czerwca 2022

Numer konta bankowego Stowarzyszenia Karolina
87 1240 4982 1111 0011 1617 5833


WŁADZE STOWARZYSZENIA:
Organ reprezentacji: Zarząd
Sposób reprezentacji: Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia ,w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest dwóch członków zarządu działających łącznie.
Prezes zarządu: Aneta Marta Rosół
Członek Zarządu: Krzysztof Tomasz Łuszczki
Członek Zarządu: Agnieszka Renata Tomasik

Statut Stowarzyszenia Karolina Wodzislaw