Klasa policyjno-prawna

W roku szkolnym 2008/2009 szkoła za zgodą Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty wprowadziła innowację pedagogiczną klasy policyjno-prawne.

Program nauczania przewiduje organizację zajęć w oparciu o cykl szkolenia przyszłych policjantów (m.in. kryminalistykę i kryminologię, elementy prawa, ratownictwo medyczne, podstawy sztuki walki, szkolenie strzeleckie).

W/w innowacja jest realizowana w porozumieniu z Komendą Powiatową Policji w Jędrzejowie oraz z Wyższą Szkołą Handlową w Kielcach (możliwość podjęcia studiów na WSH w kierunkach: Administracja Systemami Bezpieczeństwa oraz Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona).

Rozszerzony program nauczania w klasie policyjno-prawnej obejmować będzie zajęcia z: języka angielskiego (znajomość słownictwa wojskowego i terminologii wojskowej oraz m.in. musztra w języku angielskim), edukacji dla bezpieczeństwa (pierwsza pomoc, zapoznanie ze sprzętem wojskowym i policyjnym, zagadnienia związane z pracą w policji), wiedzy o społeczeństwie (prawo karne, prawo o wykroczeniach) i geografii.